Έκθεση Bilderberg 2012 (Mέρος Α'): Η Ισπανία θα θυσιαστείΈκθεση Bilderberg 2012 (Mέρος Α'): Η Ισπανία θα θυσιαστεί 


Αναρτούμε σήμερα το Α' μέρος μιας έκθεσης βασισμένης σε αποκλειστικές πληροφορίες μας γύρω από το περιεχόμενο των συνομιλιών κατά την φετινή σύνοδο της Λέσχης Bilderberg. Το πρώτο αυτό μέρος σχετίζεται άμεσα με την Ισπανία.

Διαβάστε τη συνέχεια στο "Απελευθερώνοντας τη σκέψη "