Λειτουργούσε κανονικά ο οίκος ανοχής που βρέθηκε η πρώτη φορέας του AIDS!Έφοδο στον οίκο ανοχής στον οποίο είχε βρεθεί και συλληφθεί η πρώτη ιερόδουλη και φορέας του HIV έκαναν...

οι άνδρες της ΕΛΑΣ σήμερα το πρωί.
Ο οίκος ανοχής είχε σφραγιστεί, κι όμως σήμερα βρέθηκε να λειτρουγεί παράνομα.
Δείτε το video του Alpha: