Η FITCH ΑΝΑΒΑΘΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Fitch αναβάθμισε την ελληνική οικονομία 

Πρόκειται για την πρώτη αναβάθμιση μετά από χρόνια
Σε αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας προχώρησε η Fitch μετά την ολοκλήρωση του PSI.
Μετά τη βαθμολογία για «περιορισμένη χρεοκοπία» ο οίκος προχώρησε σε αναβάθμιση της χώρας κατά έξι βαθμίδες σε B-.
Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οίκος αξιολόγησης αναθεωρεί προς τα πάνω τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας