Τι σκέφτεται η μητέρα σου όταν δεν απαντάς στο τηλέφωνο;
Άραγε τι σκέφτεται;