Τι κοιτάνε με τόση λαχτάρα οι άντρες και με μίσος οι γυναίκες;
Τι άραγε;