Μπορείτε να καταλάβετε γιατί αυτό το δελτίο έχει τη μεγαλύτερη θεαματικότητα;
Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το διακρίνεις...