ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ !!


Συζήτηση μεταξύ Αμερικανού και Έλληνα: - We have Βarack Οbama, Stevie Wonder, Bob Hope, and Johnny Cash. - We have Papandreou, no Wonder, no Hope, and no Cash!