ΠΡΟΣΤΙΜΟ 1€ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Πρόστιμο 1 ευρώ για κάθε συνταγή που δεν είναι ηλεκτρονική

Την έντονη αντίδραση των γιατρών που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ προκάλεσε η απόφαση του Υπουργείου Υγείας να παρακρατά από το μισθό τους 1 ευρώ για κάθε χειρόγραφη συνταγή που θα δίνουν σε ασφαλισμένους. 
Σύμφωνα με τον νέο νόμο προβλέπεται ότι είναι υποχρεωμένοι νασυνταγογραφούν ηλεκτρονικά όλες τις συνταγές από την 1 Ιουνίου, ενώ στην περίπτωση που δεν έχουν αποκτήσει το κατάλληλο εξοπλισμό έως τότε, θα πληρώνουν πρόστιμο.Σύμφωνα με το ΦΕΚ 545 της 1ης Μαρτίου:

"Από την 1η Μαρτίου 2012 όλοι οι γιατροί συμβεβλημένοι με οποιαδήποτε σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους άλλους Φ.Κ.Α. ή μη συμβεβλημένοι, ή γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας οποιασδήποτε μορφής σε ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, υποχρεούνται να συνδεθούν με το σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης προκειμένου οι συνταγές που παρέχουν στους ασφαλισμένους να αποζημιώνονται από τον αντίστοιχο Φ.Κ.Α. 2. 

Στην περίπτωση που οι γιατροί, για τεχνικούς λόγους επάρκειας του συστήματος, συνταγογραφούν με χειρόγραφο σύστημα και για χρονικό διάστημα μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, και προκειμένου οι Φ.Κ.Α. να αποζημιώνουν τα φάρμακα, το φαρμακείο στο οποίο θα εκτελείται η χειρόγραφη συνταγήείναι υποχρεωμένο να την καταχωρεί ηλεκτρονικά στο σύστημα αναφέροντας υποχρεωτικά γιατρό και ασθενή. Κάθε καταχώριση χρεώνεται με 1 ευρώ και πιστώνεται κάθε μήνα στο λογαριασμό του φαρμακείου από το σύστημα ως διαχειριστική αμοιβή του φαρμακοποιού ενώ συγχρόνως αφαιρείται από τη μισθοδοσία ή τις κατά σύμβαση απαιτήσεις του γιατρού από το σύστημα αντίστοιχα. Το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου 2012, όλοι οι συμβεβλημένοι γιατροί και οι γιατροί με εξηρτημένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωμένοι να συνταγογραφούν μέσω Ηλεκτρονικής Συνταγής."

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επιστημονικού Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει την απόφαση αυτή ως "κίνηση ακραίου αυταρχισμού και πρωτοφανή απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης".