Μη Ζητηθείσες κλήσεις

Ο ΟΤΕ ενημερώνει τους πελάτες του ότι μπορούν να ενταχθούν στον ειδικό κατάλογο - Μητρώο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να εξαιρούνται από τηλεφωνικές κλήσεις, που πραγματοποιούνται από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς.
Δείτε αναλυτικά εδώ